160–80–40m END FED ANTENNA – G0CSK

Korzystając z pomysłów Kolegów klubowych, postanowiłem zbudować kompromisową antenę 160–80–40m END FED ANTENNA wg. G0CSK. Przy okazji przedyskutowaliśmy także nieco inne rozwiązanie: Antena Half Sloper Multiband – Janusza SP5JXK. Ze względu na dostępne miejsce i możliwości, zdecydowałem się na wersję zasilaną od ziemi wg. G0CSK.   Priorytetem były pasma: 160-80m, na …

Yagi 20m 28Ohm – DK7ZB

To już trzecia konstrukcja ale konkretna, do pracy stacjonarnej, wykonana na potrzeby naszego klubu SP5KUT, już zamontowana i działa świetnie. Antena oczywiście według projektu DK7ZB, wszystkie informacje opublikowane są na Jego stronie. Zachowano główne wymiary średnic rur, z niewielką korektą długości poszczególnych rurek. Boom w środku 35x35mm a na końcach …

TRX XIEGU G90

Mały ale wariat 🙂 Bardzo długo szukałem radia w teren, które razem z anteną i zasilaniem spakuję w plecak i gdzie zostanie mi jeszcze miejsce na inny ekwipunek. Największym faworytem był Yaesu FT-817 lub jego młodszy brat FT-818. Jednakże cena nowego nie zachęca do zakupu. Używane egzemplarze w tym przypadku …

Startujemy ….

Z przyjemnością informujemy o utworzeniu Mazowieckiego Stowarzyszenia Radioamatorów TESLA z siedzibą w Płocku. Stowarzyszenie posiada wpis do rejestru stowarzyszeń zwykłych Urzędu Miasta Płocka pod numerem 37.

Stowarzyszenie jest niezależną organizacją, której celem jest:

  • konsolidacja środowiska radioamatorów w naszym regionie,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznie użytecznej poprzez popularyzowanie wiedzy technicznej w zakresie radiokomunikacji amatorskiej oraz dziedzin z nią związanych
  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji oraz doświadczeń w tym zakresie pomiędzy osobami oraz instytucjami z kraju i zagranicy
  • promowanie miasta i regionu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień
  • popieranie i popularyzacja działań członków Stowarzyszenia, zajmujących się eksperymentami i pracami nad nowymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie radiokomunikacji amatorskiej
  • organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa dla radioamatorów
  • współdziałanie z organami administracji  państwowej i samorządowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych
  • pomoc w akcjach ratowania ludności i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych poprzez zapewnienie łączności, w oparciu o posiadane przez Stowarzyszenie urządzenia
  • organizowanie szkoleń, kursów, zjazdów

Działalność Stowarzyszenia ma charakter otwarty a przynależność jest dobrowolna i nie jest powiązana z członkostwem w innym klubie lub organizacji.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z newslettera, więcej informacji wkrótce ……